Heb het leven lief, en wees niet bang

Als je dit leest dan is Ellen overleden.

You are stronger than you know.*

glas kleur

Ellen Kooijmans, Schijndel, 11 mei 1961 – Utrecht, 7 december 2022

Als kind besloot ik heel bewust dat ik oprecht en blij zou leven, eerlijk, veilig en zonder geheimen. Ik leefde het leven zoveel mogelijk met volle teugen. Ik genoot van de fijne contacten met mijn broers Alex en Bas, en zus Inge, en hun partners, Tonnie, Patrick en Susanne, van studies en werk, van neefjes en nichtjes, van musea, lieve vriend(inn)en en familie, wandelingen, nieuwe ontmoetingen, Snuffel en Maasje, vrijwilligerswerk, natuur, reizen, boeken, zeilvakanties, en van muziek: altijd een leven vol muziek!

Boven alles genoot ik van mijn gezin. Mijn zoon Vic op te zien groeien was een feest. Iedere avond een uur voorlezen, eindeloos met zijn tweeën spelletjes doen, langs de voetballijn staan, judotoernooien, muziekavonden, bandjes, vriendjes thuis, school en universiteit. Iedere stap die hij zette was er één, zéker vanaf het moment dat ik voor het eerst borstkanker kreeg, toen hij pas twee jaar oud was. Dat ik erbij mocht zijn terwijl hij opgroeide, en hem uiteindelijk zelfs kon zien afstuderen, en daarna zijn leven in de muziek zag opstarten, en bovendien mocht zien dat hij een prachtige vriendenkring opbouwde, was mijn grootste geluk. Ik ben er altijd intens dankbaar voor gebleven.

Blij deelde ik dit en al het goede in mijn leven met iedereen die mij lief was. Ik heb het leven, mijn partner en mijn zoon zó lief gehad, en had, al zeg ik het zelf, een groot talent voor genieten.

family 6 aug 03 2
Puur geluk

Ook toen ik november 2015 voor de derde keer borstkanker kreeg, dit keer met ongeneeslijke uitzaaiingen, stond dat mijn geluk niet in de weg.

Begin 2018 ontdekte ik dat mijn gezin minder gelukkig was dan ik ooit had kunnen weten, en is mijn geluk, mijn wereld en het beeld van mijn leven zoals ik dat kende, uiteen gespat. Mijn ex-partner beloofde mij wat extreem belangrijk voor mij was: een eerlijke liefdevolle relatie zonder geheimen en zonder anderen. Hij bleek dit een leven lang “vergeten”. Waarom er daarna nog zoveel meer nodeloos toegebrachte pijn volgde, heb ik nooit begrepen. Voor het eerst in mijn leven verloor ik mijn talent om het leven lief te hebben en ik werd bang van de pijn die nooit meer weg leek te gaan. Op die dag verdween voor lange tijd de kleur uit mijn leven.

Dat er ondanks alle pijn nog zoveel glassplinters vol zonlicht voorbij kwamen, heeft me getroost en uiteindelijk geheeld. Alle vriendschap, liefde, de niet aflatende steun van mijn familie en vrienden, het inspirerende en zingevende vrijwilligerswerk dat ik voor de Borstkankervereniging Nederland mocht doen, het intense contact met en de steun van lieve lotgenoten, en bovenal de zachtmoedige, koesterende aanwezigheid van mijn zoon Vic, hebben mij steeds opnieuw gewarmd en gedragen. Daarnaast vond ik artsen die werkelijk van grote betekenis zijn geweest voor mijn vertrouwen op het best mogelijke verloop van mijn ziekte.

Gelukkig verloochende mijn talent om te veranderen wat kan en te accepteren wat niet te veranderen is, zich ook deze keer niet. Ik stond met jullie hulp op en heb oprecht een bijzonder fijne laatste tijd gehad in ‘mijn’ Utrecht. Utrecht bleek geen vlucht maar een nieuw begin, precies zoals ik gehoopt had: ik werd weer gelukkig. Uiteindelijk kreeg ik de overtuiging dat het zo zelfs beter is.

Ik bleef altijd dankbaar voor al het goede in mijn leven. En daarom wil ik nu nog een keer zeggen:

Dank jullie allemaal vanuit de grond van mijn hart. Wéét dat ik de meeste tijd erg gelukkig was, wellicht zelfs meer dan anderen in een veel langer leven. Toch zou ik dat zonder jullie, zeker de laatste jaren, niet hebben gered. Ik had jullie oprecht lief en genoot van ons samenzijn.

Zo blijven als altijd geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde (1 Korintiërs 13:13).
Heb elkaar en het leven oprecht lief, wees niet bang, troost en steun elkaar, en doe elkaar vooral geen pijn.”

glas gebroken

___________________________________________________________________________________________________

Ik heb nog een paar verzoeken aan jullie:
Willen jullie er allemaal voor mijn zoon zijn en blijven, nu en altijd? Hem steunen in zijn verdriet, toejuichen in zijn geluk, en hem altijd blijven aanmoedigen in zijn muziekcarrière ook als er volgend jaar weer een nieuw album uitkomt? Willen jullie zijn fan en zijn vriend blijven, nu ik dat niet meer kan zijn? Voor mij persoonlijk is “We hebben nog even” het allermooiste lied gebleven, een zó ongelooflijk liefdevol cadeau daterend uit 2016, een tijd dat ik nog vol hoop op nog mooie jaren samen zat. Gelukkig hebben Vic en ik alsnog een geweldig warme tijd in Utrecht gekregen, al hadden we dit liever met zijn drieën gedaan.
Ik heb altijd geweten dat de dood onherroepelijk ook bij mijn leven hoort: Het hoort erbij. En daarom is het goed zo.

En: als je wil en kunt, zou je dan een donatie aan de Borstkankervereniging Nederland willen overmaken? Belangenbehartiging is werkelijk héél hard nodig. Al heeft de BVN veel successen behaald, toch zijn we er nog lang niet: er kan en moet nog zóveel verbeterd worden en de stem van borstkankerpatiënten moet gehoord blijven worden. Subsidies daarvoor worden steeds minder vanzelfsprekend dankzij langjarig afbraakbeleid waarin met woorden patiënten steeds meer overal inbreng moeten hebben maar daarvoor geen geld beschikbaar wordt gesteld.
Je storting doe je op NL54 INGB 0008 1481 15 ten name van Borstkankervereniging Nederland, Utrecht, o.v.v. “overlijden Ellen, label uitgezaaide borstkanker” Het geld zal speciaal gebruikt worden om de belangen van patiënten met uitgezaaide borstkanker te behartigen, een groep patiënten die lang op de achtergrond bleef maar die nu als één van de vijf focuspunten op het netvlies van BVN staat en blijft staan. Ik heb me er de afgelopen jaren samen met een heel fijn team van lotgenoten, o.l.v. de bijzonder fantastische Mirjam Velting steeds opnieuw voor ingezet.

Webinar uitgezaaide borstkanker, september 2020.

Troost

En dan tot slot: dit prachtige nummer bracht mij, naast oneindig veel andere muziek, steeds opnieuw niet alleen troost en moed om door te gaan maar ook puur levensgeluk. Graag geef ik het, naast alle versies van Summer Time en alle muziek van Vic, hierbij aan je door: You are stronger than you know.

Levenslang ‘me too’?

Jantine was 16 toen haar naaktfoto’s online verschenen. Nu confronteert ze de daders
https://www.volkskrant.nl/a-b2a427d1

Ik las dit artikel op 21-02-2021 en schreef meteen dit blog. Ik heb ervoor gekozen nog een poos hierover te zwijgen maar het kort voor mijn dood te publiceren. Dus bij deze.

Helemaal aan het eind van het artikel stond dit:

‘Het is mijn eigen schuld’, en ‘niemand kan mijn geluk bepalen’. Dit zijn letterlijk mijn woorden. In de talloze teksten die ik in de loop van de jaren over mijn leven schreef, maar (nog?) niet publiceerde, komen ze steeds opnieuw terug.

Als kind leerde ik van ‘de dader’ dat dat afgrijselijke, wat mij steeds opnieuw – vanaf mijn 2 of 3 jaar tot mijn 12e – eindeloos lange jaren door hem werd aangedaan, mijn eigen verantwoordelijkheid, en dus mijn eigen schuld én misschien nog wel erger: mijn eigen keuze was. Toen ik 9 of 10 was nam ik me vast voor dat als ik later groot zou zijn dat dan niemand me ooit nog mijn geluk zou afnemen.

Tot bleek dat, na een relatie van 32 jaar, deze deels opgelegde, deels zelf gekozen strategie, niet meer werkte. Toen gebeurde precies dát wat ik nooit had toegelaten: mijn geluk werd mij afgenomen. Ik wist meteen: dat komt niet meer goed, omdat ik simpelweg niet meer lang genoeg zal leven om nog te helen. Opnieuw voelde ik me schuldig, verantwoordelijk en dacht ik dat het mijn eigen keuze was geweest. En ik had ook de overtuiging dat ik kennelijk niet beter verdiende.

Pas sinds ruim na onze scheiding weet ik dat ik simpelweg met de verkeerde man getrouwd ben geweest, die een leven lang misbruik heeft gemaakt van mijn vertrouwen en goedheid. Een man die een leven lang tegen me loog en die een leven lang keuzes heeft gemaakt, die onze relatie tot op het bot beïnvloedden, maar die ik niet kende.

Dat was niet mijn verantwoordelijkheid.

Dat was niet mijn schuld.

Dat was niet mijn keuze.

En ja, dat heeft me heel ongelukkig gemaakt. Deze keer kwam ik er niet mee weg door moedig te zijn, en sterk. Als kind had ik geen keuze, ik moest immers overleven, maar nu wel. En dus leerde ik om mijn verdriet toe te laten en te rouwen om alles wat verloren ging. En uiteindelijk leerde ik ook om boos te zijn. Daarvoor schakelde ik opnieuw professionele hulp in. Dit heeft me ook die keer geholpen.

Dus ik werd boos over de manier waarop onze relatie eindigde, tijdens een voor mij ultiem zwakke periode. Boos omdat misbruik in een huwelijk even goed kan bestaan. Mijn ex-partner kende mijn jeugd en zonder enige scrupules heeft hij gedurende nagenoeg ons hele gezamenlijke leven mijn vertrouwen keer op keer geschaad en misbruikt. Alleen wist ik dat toen niet. In mijn optiek maakt hem dat als dader niet veel slechter dan de dader die ik als kind moest trotseren. Zo ondervond ik misbruik in het kwadraat. En ja: dat pakt ook in het kwadraat aan.

Maar: eindelijk weet ik nu: dat is zijn keuze, zijn verantwoordelijkheid, en bovenal zijn schuld. Toen en nu.

Daarom is er nu pas, in het voorjaar van 2021, een begin van herstel. Ik ben blij dat ik mezelf de kans heb gegeven te groeien. Juist door dit besef ga ik anders dood dan ik de laatste jaren vreesde. Minder verdrietig, en veel vrijer, lichter. Want ik was dan wel met een ‘niet-goede’ man getrouwd die ik steeds maar tegen heug en meug in met een roze bril vol liefde bleef bekijken, maar uiteindelijk heb ik me wel aan hem ontworsteld en ben ik alsnog meer de vrouw geworden die ik als al kind wilde zijn. Ik vind het jammer dat ik niet nog 25 jaar van dit nieuwe weten/voelen heb mogen genieten. Tegelijkertijd blijkt het nu kunnen sterven met de gedachte Niet Mijn Schuld waardevoller voor mij dan ik ooit wist.

En zo bleven de patronen die ik als kind kreeg aangeleerd, ingeëtst in mijn hele wezen, me een leven lang ongewild achtervolgen. De therapie die ik eerder daarvoor kreeg kon mij nooit helemaal ontslaan van mijn schuldgevoel.

Het gedrag van mijn ex-partner wél.
Nu ik als een volwassen mens ernaar kon kijken, overigens pas na talloze pogingen om zijn gedrag goed te praten, kon ik niet meer recht praten wat krom was, en raakte ik eindelijk, samen met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, mijn roze bril van liefde kwijt. Waar ik getrouwd was geweest met iemand die beslist niet goed voor mij was, bij wie ik een leven lang me alléén verantwoordelijk voelde voor het welslagen van onze relatie, is hij daarvoor een leven lang gevlucht en heeft hij alle liefde vernietigd en alle afspraken die we samen over vertrouwen hadden, met voeten getreden.

Dat is niet zielig, of sneu, zoals hij steeds opnieuw deed en doet voorkomen. Dat is simpelweg gemeen en buitengewoon laf en egoïstisch. En: het valt op geen enkele manier goed te praten.

Niet mijn schuld

Niet mijn schuld

Niet mijn schuld

Niet mijn schuld

Pas toen ik dat begreep kon ik helen.

Naschrift/waarschuwing:

1. Voor al die mensen die menen dat kindermisbruik en -mishandeling niet zoveel voorkomt als gezegd wordt: dat is niet waar. Ik ken werkelijk talloze vrouwen die hetzelfde is overkomen als wat mij overkwam en het is een etter in onze samenleving die nog steeds totaal niet is opgelost. Denkt nooit dat een vriend of familielid zoiets heus niet zal doen, want het zijn juist de mensen (veelal mannen) in je vertrouwenscirkel die daders zijn. Ooms, buurmannen, vaders, trainers, neven, leraren, broers. Het gebeurt. Iedere dag. En het moet stoppen. Iedereen die pleit voor de veiligheid en bescherming van het gezin en de nabije omgeving ziet over het hoofd dat het merendeel van kindermisbruik plaatsvindt juist binnen die kring. Dus vrouwen: pas goed op je kinderen en leer ze dat hun lichaam van hen is en van hen alleen. Vertel ze over verleidingstrucjes met cadeautjes, aandacht en verhalen over zogenaamde echte liefde, want juist dáár liggen, naast bekende gevallen van grof geweld, de risico’s. En voedt je zonen ook goed op.

2. Update najaar 2022. Weer 1,5 jaar verder merk ik dat ik zelfs mijn geluk weer hervonden heb. Wat een fantastisch gevoel. Vanaf dat ik volwassen was, ben ik voornamelijk gelukkig geweest. De grauwe deken die mijn ex over ons gezamenlijke leven heeft gegooid heb ik afgeworpen. Ik ben met de fotoalbums in de hand door mijn leven gewandeld en opnieuw al het geluk gevoeld wat ik steeds opnieuw ervaren heb. Bovendien herken ik (machts)misbruik, in welke vorm dan ook, nu binnen enkele minuten en kan ik me ertegen weren 🙂. Het is helaas nog één keer nodig geweest maar daar was ik snel mee klaar.

Mijn geluk, mijn leven, mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden, mijn werk, mijn thuis. Mijn zusje meende dat zowel het misbruik als de kanker me veel ongeluk heeft gebracht dat ik toch best een ongelukkig leven heb gehad. Ik schrik daarvan. Ik kan dat zo totaal niet voelen. Ik ben vooral blij dat ik ondanks de kanker toch nog zo lang mocht leven. En zelfs de verdrietig periode rondom de scheiding ben ik voorbij. Geluk is moeilijk te vatten maar ik durf wel te zeggen dat het in de kleine dingen zit en in de liefde van de mensen om je heen. En ook al trof ik mensen die het concept liefde niet konden bevatten en die mij vreselijk misbruikten, toch waren óók al die anderen er, die mij hielpen, geluk met mij deelden en daarom was mijn leven toch heel, heel goed.

“Sterven is verhuizen van de buitenwereld, naar het hart van al de mensen waar je van houdt.” Manu Keirse

Een dag of 0 niemand, niemand kan het me met zekerheid dus hier mij afscheidsblog

Manu Keirse zegt: “Maak een herinneringshoek: een plek waar je iemand kunt herdenken. Plant een boom of struik in je tuin, maak een boek met herinneringen, of een hoekje in je kamer. Want herinneringen zijn heel erg belangrijk.”
Waarom?

Sterven is verhuizen van de buitenwereld, naar het hart van al de mensen waar je van houdt.”

Je kunt een lichaam begraven of cremeren, maar dat is de persoon niet. De persoon is veel meer, dat is alles wat die persoon betekend heeft, wat die uitgestraald heeft. Dat verhuist naar het hart van de mensen die ervan houden.”

Hij zegt het dus eigenlijk op twee manieren: je verhuist zelf naar het hart van alle mensen waar jij van houdt. Dat is meer gezien vanuit het perspectief van de stervende.

Maar hij zegt ook: alles wat je betekent en uitstraalt verhuist naar het hart van de mensen die ervan houden, en dat is meer gezien vanuit het perspectief van degenen die achterblijven. Het gaat immers om de betekenis die je voor hen had en dat zij van jou hielden.

Lieve allemaal, ook al wilde ik helemaal niet zo jong sterven, toch verhuis ik binnenkort wel graag naar jullie harten, naar de harten van al diegenen waarvan ik houd. Ik vind het een mooi vooruitzicht om daar te mogen wonen, en ook vind ik het lief dat jullie me een kamer in je hart gunnen. Kennelijk mag ik zelf verhuizen waarheen ik wil en ben ik automatisch welkom. Wat een heerlijk idee om te belanden in een wereld waarin ik bij iedereen welkom ben.

Hoe anders bleek dat te zijn in de nachtmerrie die leidde tot echtscheiding. Daarna heb ik er lang aan getwijfeld of ik überhaupt wel welkom was in de harten en levens van anderen, met mijn aangekondigde ‘steeds zieker worden, leidend tot mijn dood’. Juist het feit dat ik daarna wèl welkom was in al die -júllie- andere harten heeft me opnieuw doen zien dat ik toch de moeite waard was. Dat mijn leven nog de moeite waard was, ook al wisten die harten dat er een te vroeg afscheid zou komen. Van mij houden betekende automatisch dat je het naderende afscheid voor lief nam: dat je dat wat eraan vooraf ging fijn genoeg vond om de onvermijdelijke pijn erna te trotseren. Zo leerde ik, in tegenstelling tot daarvoor, dat ik wel degelijk het recht had nog zo lang mogelijk te leven en dat mijn leven geen last was, maar iets waar jullie kennelijk vaak/af en toe 😉 blij mee waren.

Een tijd lang was ik mijn levensmotto kwijt. “Heb het leven lief en wees niet bang“. Ik kreeg het niet meer over mijn lippen, want ik ervoer het leven als een last en ik was bang voor nog meer pijn. Uiteindelijk wist ik dat er geen leven zonder pijn kan zijn, en dat angst je kan behoeden waar nodig, maar je ook kan weerhouden om écht te leven. Ik heb het, samen met jullie allemaal, geprobeerd: opnieuw écht te leven, zoals ik voorheen ook altijd had gedaan. Het is me gelukt, uiteindelijk zelfs met opnieuw weer de intrinsieke blijheid die ik voorheen ook altijd in me droeg. Het begon met splinters van geluk die jullie me aanreikten. Zonder jullie had ik dat niet gekund, mijn dank daarvoor is groot. Toch heb ik mijn levensmotto wat aangepast.

Lieve familie, lieve vriend(inn)en, mijn allerliefste zoon:

heb het leven lief – wees niet bang – en doe elkaar vooral geen pijn.

Ik zeg alvast dag, daaaag,

En ik zeg ook duizendmaal dank, dank,

En: tot in jullie hart.

Wit

En ineens is het buiten wit en komen verzorgers binnen met stralende ogen van de kou. Wat een mooie ochtend, zeg ik stoer achter glas.

– 6 graden

De koolmees eet zich tonnetje aan het pindamannetje.

Mijn bezoek voor 11 uur uur meldt zich af vanwege familie met coconaklachten. Fijn dat iedereen zo goed mee oplet.

Late avond/nacht was toch weer pittig vanwege kramp maar de avond was aanvankelijk reuze gezellig met een verrukkelijk avondmaal met bospaddestoelen, m’n maatje Gerda, partners in crime zo goed en zo kwaad al dat gaat 😉.

In overleg met de nachtzuster bedachten we een nieuw schema pijnstilling wat morgen veranderd wordt in een iets langer werkende hogere basiswaarde omdat mijn linker heup toch significant meer pijn blijft geven: toch echt wéér een breuk?

Lekker gedoucht, een ouderwets tostie gegeten. Iedere 2 uur een beetje. De ochtend rommelt lekker door de dag heen. Hééééérlijk.

Hospice De Kromme Rijnstreek

In Nederland bestaan bijna 200 hospices.

En daar verblijf ik sinds woensdag 2 november .

Hospice de Kromme Rijnstreek is er één van.

Bloemen van de Amazones
Foto van een prachtig post corona ruimte in een kantoor elders met meer rust
Warm licht
Zuid- Afrika
V.s.

Verblijf is een koel woord voor de zorg die hier wordt verleend. In hoog tempo wordt de 4 gasten hier hier “heropgevoed 😉 😁” in het ‘vragen om wat je nodig hebt’. Niet te lang wachten, ‘meteen aan de bel trekken als je wat voelt’.

En dat alles dan mooi verpakt in liefdevolle zorg en aandacht. ❤ Ik weet niet hoe het elders gaat maar hier is het in ieder geval fantastisch ❤.

Verpleging die alle tijd voor je heeft en zo echt kan fine tunen. Koks die uit alle landstreken koken. Zorgmedewerkers die met je meedenken. Was, bloemen, pijn, trek, douchen, toilet, maar vooral dus liefde, aandacht, een wolk van alles wat een mens maar wenst.

Hoe bevalt mij dat nou? Nou het was echter wennen. Ronduit overdonderd was ik. Tegelijkertijd wende het ook snel want ik had de hulp keihard nodig. Allemaal. De bescherming van botten, de middelen tegen kramp, diarree, benauwdheid, misselijkheid, pijn, naar toilet, douchen. Passen, meten, beetje erbij en eraf. Allemaal en de oplossingen ook. Dus langzaam zakte ik in die wolk weg. Soms opgelucht, soms angstig, soms vol vertrouwen. Iedere dag een beetje beter. En nu is het helemaal oké. Ze zijn hierop oprecht allemaal op eigen wijze heel erg lief.

Zondag – verrassende familiedag —- scenarts = volgende stap maar nu nog niet hoor

Op zondag wordt ons familieverhaal weer een beetje meer compleet gemaakt. Veel vragen, veel antwoorden. Ik ben enorm geroerd door de openheid en oprechtheid van neef en nicht en aanhang en vooral ook dankbaar. De opvolgende dagen zijn een mengeling van herinneringen aan die dag met liefde, mede(be)leven. Van verdriet maar vooral van veel blijheid, ontroering en nog meer mooi leven en met prachtige toekomsten in het vooruitzicht. Fijn om dat zo ten volle mogen ervaren. Het bezoek loopt uit. En dat is goed zo.

SCENARTS

De ochtend loopt zó uit dat mijn broertje, schoonzusje en zoon al arriveren. Zij zijn er omdat om 4 uur de scenarts er zal zijn.

Het lijkt een rare overgang maar we delen ook deze dingen; hoe mooi is dat.

De arts heeft nog wat vragen en wij ook. Omdat er zo’n groot dossier ligt is er geen enkele twijfel. Natuur mag ik euthanasie wanneer ik dat wil. Ook de termijnen zijn besproken.

Als ik niet te veel achteruit ga dan hoop ik op nog wat extra tijd. Maar tussen de echt goede dagen zitten ook mega slechte (kmp) dagen. Ik vind hier echt mijn weg wel in. Maak je geen zorgen.

Donderdag 15 november en erna

Op zaterdag waaide het baasje van Pop nog aan, verrassend om na zo’n korte tijd zo’n leuke vriendin in Utrecht te mogen ontmoeten. We praten over overleden geliefden van vroeger en nu. Utrecht stad had nog veel meer ❤ verrassingen voor mij dan ik vooraf verwachtte. Klik, en daar was een mooie nieuwe vriendschap ontstaan ❤.

Mijn zusje volgt ’s middags om de enorme klus: het uitdunnen en samenvoegen van de bloemboeketten uit te voeren. Het wordt een prachtig nieuw geheel ❤. En er zijn een paar dagen met wat energie: echt genieten.

Hier in het hospiceKrommeRijnstreek.nl wordt iedereen hartelijk welkom geheten, net zo hartelijk als ik verzorgd word.

!!!❤VERRASSING❤!!!

10 November, was de dag van DE verrassing.

Het werd nog even héél spannend vanwege heftige maag- en darmproblemen hier maar er kwam een GO 😂😃. Gedoucht, dus fris, schoon en aangekleed, zat ik rechtop in bed klaar voor bezoek; maar wie ???

En daar stonden ineens Iris Penning, Jeanne Rouwendaal van WIES en Vic Willems voor m’n neus. Zij met hun gitaren bij zich, ❤ ik met tranen in mijn ogen ❤

Jeanne die met haar band WIES een grote doorbraak maakt. Iris Penning, stadsdichter van Eindhoven, die net de eerste single van zijn nieuwe album uit heeft, Vic die net de eerst single van zijn nieuwe album uit heeft. Ze spelen al meer dan 5 jaar samen in eigen singer-songwriter weekendenden, met o.a. Felix, Mark en oh sorry, ben de andere namen even kwijt, om elkaars muziek een zetje te geven en/of gewoon als vrienden, voor de lol. Geen live stream in dit blog omdat het blog dan omdat dit blog dan duur werd, ook helaas dus advertenties nu maar nu is wel gratis.

Na bijkletsen volgde in de centrale woonkamer een concertje met songs van eigen werk waaraan ze soms wel samen op die weekenden hadden gewerkt en soms ook niet, of een gezamenlijk nummer. Voor de filmpjes: kijk op hun Spotify en YouTube pagina en hun eigen bandpagina, en voor de live van afgelopen donderdag op mijn Facebookpagina.

De verzorging, verpleging en andere gasten luisterden: phss pssh: hé, deze kunnen echt zingen met met verbazing in hun en stem met zich meedragend.

Het eerste lied hield ik met man en macht mijn tranen in daarna was het alleen van blijdschap vervuld genieten: wat een machtig mooie verrassing.

Met een lekker lunch van het hospice, knuffels en veel liefde gingen ze weer weer verder. Ik kon er dagen niet over schrijven. ❤🥰❤In Hospice Kromme Rijnstreek kan echt álles en Vic en zijn vrienden zijn de mooiste beste en liefste ❤🥰❤ .

Groeistuipjes – stervensstuipjes

Zoals een baby af en toe sprongetjes maakt in het opgroeien zo zie ik dat bij mij ook verlopen bij het sterven.

Tandjes krijgen. Kruipen. Eerste stapjes. Het hoort er allemaal bij.

Brekende botten, verstopte darmen. Nauwelijks nog kunnen lopen.

Het hoort er allemaal bij.

Ik verwachtte het niet. Toen niet en nu niet. De pijn. Het wankele bestaan.

Het valt niet mee. Nee eerlijk gezegd valt het behoorlijk tegen, maar het loopt hoe het loopt. Ter troost : vaak verloopt het wat lichter dan in mijn hier en nu.

Ik doe het niet alleen naar nee verzorgenden en familie en vrienden. Iok de vrouw die schoonnaakt is buitengewoon vriendelijk. En na zo’n stervensstuipje en het verwerken daarvan, kan ik dan weer beter met de naderende dood omgaan.

Alles komt goed.